Κρήτη πατρίς του Μίνωα και του Λευτέρη μάνα.....

0 votes
27 views asked Aug 29 by Brad

1 Answer

0 votes

Hi

The text is:

Κρήτη πατρίς του Μίνωα και του Λευτέρη μάνα.  Χωρίς εσένα δεν χτυπά της λευτεριάς καμπάνα.  Ενθύμιο 1966.

The English translation is:

Crete, country of Minos, mother of Leuteris.  The bell of freedom does not ring without you.  Souvenir/Memento 1966.
 

answered Aug 29 by vasilikibaskos (27,790 points)
edited Aug 30 by vasilikibaskos
...